logo

Podmínky a pravidla

§ 1
Obecné informace


1.Pravidla a podmínky jsou dohodou mezi fyzickou osobou, majitelem www.tiparena.cz (dále jen webové stránky) a osoby používající produkty webových stránek (dále jen zákazník).
2.Produkty webových stránek - webové stránky a veškeré služby poskytované prostřednictvím webových stránek.
3.Obsah webových stránek a produktů je chráněn autorskými právy. Veškeré informace jsou poskytovány zákazníkovi pouze pro soukromé použití. Poskytnutí jakékoli informace, nebo jiný materiál získaný z těchto webových stránek, stejně jako kopírování, přenos, distribuce nebo ukládání části nebo celého obsahu webu třetím osobám bez předchozího souhlasu majitele, je přísně zakázáno.
4.Webové produkty smí používat pouze zákazníci starší 18 let.
5.Webové stránky a produkty nemají nic společného se sázkovou činnosti, jako nabízení nebo podávání sázek. Webová stránka nepodporuje hazardní hry nebo inzerci sázkových kanceláří.
6.Cílem webových stránek je poskytnout analýzu sportovních akcí a poradenství pro sport sázejícím.

§ 2
Podmínky služby


1.Dotazy o ceně a nákupu produktů se provádí on-line přes internet.
2.Vyplnění objednávkového formuláře se rovná podpisu smlouvy.
3.Zákazník se zavazuje poskytovat přesné a aktuální informace v objednávkovém formuláři.
4.Po vyplnění objednávkového formuláře si zákazník vybere požadovaný typ členství a provede aktivaci svého účtu potvrzením aktivačního odkazu v emailu.
5.Přístup k zakoupenému produktu je možný po provedení platby na účet společnosti uvedený v registračním emailu.
6.Webové stránky si vyhrazují právo odmítnout zákazníka, blokovat službu, vyloučit zákazníka a ve zvláštních případech provést právní kroky proti všem, kteří porušují podmínky nebo svým jednáním poškozují produkty webových stránek.
7.Zákazník se zavazuje seznámit se s podmínkami.

§ 3
"tiparena.cz" služba


1.Webové stránky poskytují informace o sportovních událostech, jejich kurzech na sázkovém trhu.
2.Informace k produktům Tiparena.cz budou zasílány prostřednictvím SMS a na e-mailovou adresu, kterou uvedl zákazník (telefon a email).  
3.Webové stránky nemají žádný vliv na změny kurzu mezi zasláním e-mailu a jeho přijetím zákazníkem.

4. Webové stránky zasílají SMS upozornění, vždy v následující celou hodinu po přidání analýzy (tiket dne).

5. Služba "Tiket dne" je zasílána minimálně 1 hodinu před začátkem utkání. Za změnu začátku utkání webové stránky nenesou odpovědnost. 

5. Služba používá k měření úspěšnosti ROI index, který určuje hodnotu profitu.

6. Pokud byl ROI index v předchozím měsíci nižší než 100%, pak má zákazník právo získat zdarma, členství na další měsíc, pokud měl v tomto měsíci službu zaplacenou. Garance se nevztahuje na 14. denní službu (členství) Bronze Card.

§ 4
Omezení odpovědnosti


1.Po předplacení služby webové stránky se nepřijímají stížnosti zákazníků o zaslání informací na nesprávnou e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, nebo nemožnosti zaslat informace na e-mailový účet uvedený v objednávkovém formuláři.
2.Webové stránky nejsou zodpovědné za problémy způsobené třetím osobám (poskytovatel internetových služeb, platební styk apod.) a nepřijímají stížnosti v této věci.
3.V některých zemích je sportovní sázení nelegální. Zákazník si má být vědom federálních, státních nebo místních zákonů.
4.Zákazník si je vědom a akceptuje rizika spojená se sportovním sázením. Webové stránky nejsou zodpovědné za jakékoli finanční a morální ztráty způsobené přímo či nepřímo pomocí rad nebo poskytnutých produktů z webových stránek.

§ 5
Závěrečná ustanovení


1.Webové stránky si vyhrazují právo na změnu Podmínek. Zákazníci budou informováni o změnách e-mailem.
2.Nákup jakéhokoli produktu, služby nebo využití rady od webových stránek znamená pochopení a přijetí všech bodů současných podmínek.

Tiparena Team